Absolwenci podejmujący tematykę rozwoju polskiej wsi wyróżnieni

Absolwenci uczelni wyższych dostrzegają aktualne problemy polskiej wsi – takie wnioski płyną z rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs organizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów, nie tylko tych związanych z uczelniami rolniczymi.

Na ogólnopolski konkurs skierowany do absolwentów polskich i zagranicznych uczelni wyższych wpłynęły 52 prace magisterskie, których obrona miała miejsce w roku kalendarzowym 2015 i 2016. Wśród tematów poruszanych przez autorów zwycięskich prac pojawiły się takie tematy jak: deprywacja materialna wsi i rolnictwa w Polsce, urbanizacja gmin wiejskich, przyszłość dzisiejszej wsi w kontekście turystyki zrównoważonej, a także gentryfikacja wsi czy przejawy europeizacji w lokalnych grupach działania.

– Pierwsza edycja na najlepszą pracę magisterską spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół wyższych, w tym uczelni technicznych i największych uniwersytetów w Polsce. Na konkurs wpłynęły prace z różnych dyscyplin naukowych w tym z ekonomii, gospodarki przestrzennej, geografii, architektury i historii. Świadczy to o tym, że obszary wiejskie są przedmiotem multidyscyplinarnych badań. Społeczny odbiór naszej inicjatywy nakierowany był na przezwyciężanie stereotypów, takich jak ten, iż wieś jest identyfikowana wyłącznie z rolnictwem. Poziom zgłoszonych prac był wyjątkowo wysoki. Sprawiło to, że Kapituła Konkursu stanęła przed trudnym wyborem, którą pracę nagrodzić – mówi prof. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni podczas uroczystej gali, która odbyła się 22 czerwca się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Oprócz nagród finansowych będą oni mieli możliwość publikacji nagrodzonych prac w formie artykułu naukowego w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo” oraz szansę nawiązania współpracy naukowej
z pracownikami Instytutu, również w formie stażu w jednostce naukowej IRWiR PAN.

– Tematy pojawiające się w pracach magisterskich zgłoszonych do konkursu to aktualne problemy, z jakimi zmaga się polska wieś i jej mieszkańcy. Fakt, że są one poruszane już przez absolwentów, napawa nas dużym optymizmem – na rynek pracy wchodzą bowiem wykształceni specjaliści, którzy interesują się tematyką polskiej wsi, znają procesy, jakie na niej obecnie zachodzą i wiedzą, jak można je rozwiązywać –  mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem konkursu organizowanego przez IRWiR PAN i Fundację EFRWP jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Waga i rodzaj tych przemian jest niezmiernie istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również dla całego społeczeństwa. Jest to pierwsza edycja konkursu. Następne edycje będą ogłaszane w cyklu dwuletnim w kolejnych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *