71 posiedzenie EPPO

W dniach 28-29.09.2021 r. odbyło się 71 posiedzenie Rady EPPO (Europejsko-śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin), zorganizowane już po raz drugi w formie wideokonferencji. Polskę reprezentowali: Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz starszy specjalista w Biurze Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej Aleksander Hankiewicz. Po raz pierwszy w imieniu państw członkowskich Unii, wcześniej uzgodnione stanowisko, było prezentowane przez Komisję Europejską, na wzór rozwiązań funkcjonujących na forum innych organizacji międzynarodowych w oparciu o postanowienia Traktatu lizbońskiego.

 

Na spotkaniu m.in. przyjęto raport z działalności za 2020 rok oraz program pracy EPPO na rok kolejny. Omówiono także prace Organizacji w ramach jej działań fitosanitarnych w takim zakresie jak: aktualizacja bazy ‘Q-Bank’ (baza danych wspomagającą diagnostykę agrofagów), aktualizacja projektu ‘Data Sheet Project’ (obecnie zawiera charakterystykę ponad stu organizmów szkodliwych (regulated pests)), a docelowo w ciągu zakładanych czterech i pół roku ma zawierać arkusze dla 350 organizmu). Projekt ‘Data Sheet Project’ powstaje przy zaangażowaniu i współfinansowaniu Unii Europejskiej – w wysokości ok. 70%. Ponadto przedstawiono dane z zakresu projektów ‘EPPO Codes’ i ‘X-Factors’ (informacje wspomagające przeprowadzanie procedur PRA). Przedstawiono także projekty rewizji wybranych, już stosowanych, i opracowania nowych fitosanitarnych standardów EPPO.

 

Ważną częścią posiedzenia rady EPPO były wybory nowego przewodniczącego i jego zastępcy. Obecni; K. Schorn (Niemcy) i A. Chelombitko (Ukraina) zakończyli swoje kadencje. Na ich miejsce jednogłośnie wybrano: Przewodniczący M.Krzweil (Austria) i I.Sultanov (Uzbekistan).

 

Na spotkaniu omawiane były także kwestie finansowe Organizacji. Dyrektor Generalny EPPO przedstawił raport z wydatków za 2020 rok i plan finansowy na rok 2022. Zdecydowano m.in., że państwa członkowskie EPPO rozważą i wypowiedzą się pisemnie w sprawie propozycji zagospodarowania nadwyżek finansowych, powstałych na skutek niewykorzystania budżetu alokowanego w 2020 r. na pokrycie kosztów podróży (co było spowodowane ograniczeniami podróżowania, wynikającymi pandemii Covid-19).

 

Z dodatkowych spraw, podsumowano działania związane z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia roślin (IYPH 2020). Na bazie tych obchodów m.in. zrodziła się idea ustanowienia międzynarodowego dnia zdrowia roślin. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na przełomie października i listopada na forum ONZ.

 

www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *