69. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Pradze

W dniach 25-26 września 2018 r. miało miejsce 69. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej poszerzone o izby oraz organizacje rolnicze z Rumunii, Bułgarii, Litwy oraz Chorwacji. W spotkaniu udział wziął Członek Zarządu KRIR – Robert Nowak.

W trakcie posiedzenia podkreślono m.in. potrzebę przeznaczenia odpowiedniej puli środków dla działu rolnictwa w budżecie UE po 2020 oraz potrzebę znacznego uproszczenia obecnych aktów ustawodawczych. Dyskutowano także nad obecną sytuacją na rynkach rolnych. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że tegoroczna susza znacząco pogorszyła wysokość plonów większości upraw i miała poważny wpływ na dochody rolników. Przedstawiciele izb rolniczych z zadowoleniem przyjmują wszelkie formy rekompensat finansowych za szkody spowodowane przez ekstremalne warunki pogodowe, ale także zwrócili  uwagę na zbyt restrykcyjne przepisy wspólnej polityki rolnej, które w takich sytuacjach nie pozwalają rządom działać szybko i skutecznie.

Zwrócono także uwagę na niskie ceny wieprzowiny, które zagrażają hodowli trzody chlewnej. W połączeniu z dalszym rozprzestrzenianiem się epidemii afrykańskiego pomoru świń i stopniowym zamykaniem rynków trzecich na europejskie produkty, przedstawiciele izb rolniczych wzywają Komisję Europejską do zajęcia się tą sytuacją i do zaproponowania rozwiązania tak szybko, jak to możliwe.

Przedstawiciele izb rolniczych omówili również temat zrównoważonego rolnictwa, nie tylko w kontekście przyszłych zasad Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Według uczestników spotkania niezbędnym jest, aby WPR zapewniła równe warunki rolnikom we wszystkich częściach Unii Europejskiej oraz uczyniła europejskie rolnictwo bardziej konkurencyjnym i atrakcyjnym dla młodszego pokolenia, zapewniając jednocześnie zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Dlatego, zdaniem przedstawicieli izb przyszłe plany strategiczne WPR muszą obejmować m.in. nacisk na precyzyjne i inteligentne rolnictwo, w tym dostęp do nowych środków ochrony roślin, z naciskiem na ich bezpieczne użytkowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *