67. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

W Budapeszczcie odbyło się 67. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. W posiedzeniu udział wzięli reprezentanci Węgierskiej Izby Rolniczej, Rolniczej Izby Republiki Czeskiej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby, Izby Rolniczej Republiki Litewskiej, Chorwackiej Izby Rolniczej i Narodowego Zrzeszenia Producentów Zbóż z Bułgarii. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

Podczas sporkania dyskutowano nad obecną sytuacją na rynkach rolno-spożywczych. Rolnicy z uczestniczących krajów ucierpieli w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych takich, jak susze, grad i deszcz, co prawdopodobnie wpłynie na ogólny plon w tym roku.

W sprawie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej, uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że proces ten prowadzi do spadku plonów, jeżeli nie zajdą podstawowe zmiany w zakresie autoryzacji środków ochrony roślin.

Dyskutowano również nad ewentualną reformą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. W wyniku dyskusji wprowadzono dwie poprawki do Deklaracji Bratysławskiej, aby Węgierska Izba Rolnicza i Narodowe Stowarzyszenie Producentów Zbóż z Bułgarii mogły podpisać dokument.

Na posiedzeniu wsparto również realizację celów Środkowoeuropejskiej Inicjatywy na rzecz Rolnictwa, Akwakultury i Leśnictwa opartego na Bioekonomii – BIOEAST.

Uczestnicy posiedzenia zwrócili się również do europejskich decydentów, aby zapewnili oni sprawiedliwą równowagę między potrzebami rolników a trwałością przy opracowywaniu nowej oraz uproszczonej WPR.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *