5000 złotych stypendium pomostowego dla zdolnej młodzieży ze wsi

Do połowy sierpnia można składać wnioski o stypendia pomostowe dla maturzystów oraz obecnych studentów pochodzących ze wsi oraz z ubogich rodzin.

W tym roku planuje się przeznaczyć pomoc dla około tysiąca osób, przy czym tegoroczni maturzyści otrzymają aż 600 stypendiów.

Na okres I roku studiów będzie przeznaczona pomoc w formie 10 miesięcznych rat po 500 zł. Wsparcie jest kierowane też do studentów II, III i IV roku studiów. Można także uzyskać wsparcie na stypendia językowe, na wyjazd na zagraniczną uczelnię, granty doktoranckie oraz staże zagraniczne.

Żeby uzyskać taką pomoc, należy zdobyć odpowiednią liczbę punktów na maturze oraz zostać przyjętym na I rok studiów stacjonarnych na jednej z polskich publicznych uczelni lub – w przypadku studentów II, III i IV roku studiów – osiągnąć średnią co najmniej 4,0. Warunkiem jest również zamieszkiwanie na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców oraz pochodzenie z niezamożnej rodziny, czyli takiej, w której dochód miesięczny nie przekracza 1688 zł brutto na osobę.

Dodatkowo trzeba też spełnić jeden z następujących warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR lub być członkiem rodziny wielodzietnej, lub wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka albo uzyskać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie, albo być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej.

Wnioski można składać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl do 14 sierpnia 2019 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *