4 osoby zatrzymane po wyłudzeniu

Komunikat ARiMR dot. zatrzymania 4. osób w związku z podejrzeniem wyłudzenia z ARiMR ponad 9 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wyjaśniania ewentualnych nieprawidłowości, które mogły towarzyszyć wydatkowaniu środków europejskich w sektorze rybactwa i przetwórstwa rybnego ściśle współpracuje z organami ścigania.

W przypadku powzięcia informacji lub zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa są o tym powiadamiane stosowne organy. Od maja 2016 roku do lutego 2019 roku ARiMR złożyła 9 takich zawiadomień do organów ścigania. Wśród nich jest zawiadomienie z 2016 roku, którego konsekwencją są zatrzymania dwóch byłych pracowników oraz obecnego pracownika ARiMR odsuniętego 3 lata temu od zadań związanych z unijnymi programami rybackimi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wszelkich informacji i wyjaśnień potrzebnych właściwym organom do prowadzenia stosownych postępowań w zakresie wydatkowania środków europejskich w sektorze rybactwa i przetwórstwa rybnego, a także deklaruje wolę dalszej współpracy w celu wyjaśnienia wszelkich podobnych spraw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *