30 lat w służbie rolnikom

Odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy i prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik poświęcona działaniom KRUS na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa rolników.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że oczywiście nie tylko z tego powodu są one tak ważne dla Polski, ale bardzo istotne jest również to, że w tych gospodarstwach kolejne pokolenia przejmują wiedzę i doświadczenie.

– Te gospodarstwa zapewniają ciągłość pokoleniową i kulturową. Dokładamy też wszelkich starań, aby gospodarstwa te stawały się coraz bardziej nowoczesne – zapewnił minister Grzegorz Puda.

Praca rolnika jest trudna i wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, często wykonywana jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dlatego wymaga wsparcia na wielu płaszczyznach.  

– Jednym z takich obszarów wsparcia jest rolnicze ubezpieczenie społeczne, a instytucją, która to ważne zadanie realizuje jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – poinformował minister.

– KRUS nieprzerwanie od 30 lat służy polskim rolnikom – to dzięki tej instytucji wreszcie udziałem rolników stały się  emerytury, renty, świadczenia wypadkowe, macierzyńskie, chorobowe, ale także możliwość rehabilitacji leczniczej – podkreślił minister.

W jego ocenie Kasa zdała również egzamin w dobie walki z koronawirusem. Pojawiły się w jej ofercie nowe świadczenia związane z pandemią. Jednocześnie planowane są kolejne usprawnienia pracy urzędu oraz nowy program rehabilitacyjny dla rolników, którzy odczuwają skutki po chorobie COViD-19.

Prezes KRUS Aleksandra Hadzik przedstawiła nowe rozwiązania w zakresie e-usług dla rolników oraz rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19. Pośród tych propozycji znalazły się:

  • portal eKRUS – bezkosztowe rozwiązanie dla ubezpieczonych w Kasie, dające dostęp m.in. do spersonalizowanych danych o przebiegu ubezpieczenia, informacji o zbliżających się terminach płatności i wysokości składek. Z konta eKRUS rolnik może także samodzielnie pobierać elektroniczne zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie.

Na przełomie II i III kwartału tego roku, rolnicy posiadający konto na eKRUS będą mogli wygenerować e-zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co umożliwi im, bez potrzeby wizyty w KRUS, pobranie zaświadczenia, które następnie może być przedłożone np. w banku;

  • e-zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej – nowe rozwiązanieKRUSna platformie ePUAP, umożliwiające rolnikowi zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy;
  • automatyzacja pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego – interfejs do rejestru urzędów stanu cywilnego, dzięki któremu KRUS będzie mógł pozyskiwać elektroniczne akty urodzenia, ślubu oraz zgonu podczas rozpatrywania wniosków rolników. Zdejmie to z interesantów obowiązek osobistego dostarczenia oryginałów dokumentów do placówek Kasy, np. w sytuacji ubiegania się o zasiłek pogrzebowy;
  • rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19 – nowy profil rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rehabilitacja prowadzona będzie w trybie stacjonarnym w zakładach rehabilitacji leczniczej KRUS, na 21-dniowych turnusach, od końca maja br.

– Nowy profil rehabilitacyjny KRUS to zaś odpowiedź na aktualne potrzeby zdrowotne rolników, dlatego też Kasa postanowiła jak najszybciej uruchomić rehabilitację ogólnoustrojową dla tych, u których występują pocovidowe problemy zdrowotne – poinformowała szefowa KRUS.

– Mam nadzieję, że rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS pomoże rolnikom w powrocie do formy oraz pełnej aktywności zawodowej – dodała prezes Hadzik.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *