25 lat Programu Agrarnego PepsiCo w Polsce

W zakładzie w Grodzisku Mazowieckim odbyła się dziś uroczystość podsumowująca 25 lat Programu Agrarnego PepsiCo w Polsce. W ciągu minionego ćwierćwiecza, dzięki znaczącym Inwestycjom PepsiCo, areał upraw wzrósł do 7000 ha, a wielkość kontraktowanych zamówień, pochodzących w 100% od polskich rolników, sięgnęła ok. 230 tys. ton ziemniaków rocznie.

Tym samym PepsiCo umocniło pozycję największego odbiorcy ziemniaka chipsowego w Polsce. Wielomilionowe inwestycje przekształciły zakład w Grodzisku Mazowieckim w jeden z największych i najbardziej nowoczesnych ośrodków produkcyjnych PepsiCo w Europie. Aż 50% produkcji przeznaczane jest na eksport do 13 krajów w Europie. W planach jest zwiększenie liczby współpracujących gospodarstw o 30% do 2025 roku oraz znaczące inwestycje w rozwijanie nowych odmian ziemniaków, programu sadzeniakowego opartego w 100% o polskie firmy nasienne, jak również poszerzenie przestrzeni komór przechowalniczych o 25 000 ton.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli: Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, szef komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim, Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, a także grupa ok. 70 rolników uczestniczących w Programie.

Kiedy w 1993 roku otwarty został zakład produkcyjny Frito-Lay w Grodzisku Mazowieckim, większość polskich rolników prowadziła małe, ekstensywne gospodarstwa rolne – po transformacji polskiej gospodarki wiele z nich stanęło przed wyzwaniem określenia strategii działania w obliczu twardych zasad rynkowych. PepsiCo, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości surowca na potrzeby produkcji chipsów ziemniaczanych, zaproponowało polskim rolnikom możliwość rozwijania agrobiznesów
w oparciu o standardy stosowane w innych częściach świata. Firma pomagała rolnikom zmienić podejście do stosowanych wcześniej metod uprawy, przez co plantatorzy zaczęli postrzegać swoje gospodarstwa jako przedsiębiorstwa, które wymagały rozwoju, inwestycji i zaangażowania, ale przynosiły ponadto dużą satysfakcję, wymierną także w uzyskiwanych przychodach.
Wsparcie PepsiCo polegało w dużej mierze na kredytowaniu produkcji i inwestycji dostawców, na  przekazywaniu sadzeniaków oraz na pomocy w zdobywaniu finansowania na rozwój technologii upraw czy logistyki dostaw. Dzięki PepsiCo wielu polskich rolników podejmowało świadome decyzje podążając w kierunku działań nastawionych na trwały rozwój, wzrost wydajności i poprawę jakości produkcji. Efekt współpracy robi ogromne wrażenie: gospodarstwa rolników zaangażowanych
w Program są dziś wielokrotnie większe, zatrudniają podwykonawców, stale inwestują w rozwój
i zwiększają zyski.
Obecnie PepsiCo współpracuje z 67 gospodarstwami rolnymi z terenu całego kraju, którzy zatrudniają ok. 1200 pracowników na stałe i ok. 2200 w sezonie. Suma areałów przeznaczonych na pozyskanie surowca dla PepsiCo wynosi 7000 ha (800h w 1993 r.), zapewniając łączną produkcję ziemniaków na poziomie około 230 tysięcy ton rocznie (w roku 2017 produkcja wyniosła 180 tys. ton), której wartość to ok. 120 mln zł (dane za rok 2017).
Według aktualnych danych Banku Światowego 11,5% wszystkich zatrudnionych w Polsce pracuje
w sektorach związanych z rolnictwem. Działania PepsiCo odegrały istotną rolę we wsparciu tej kluczowej gałęzi gospodarki, przyczyniając się do unowocześnienia przemysłowej uprawy ziemniaków w Polsce. PepsiCo kontynuuje działania mające na celu pozyskanie kolejnych polskich gospodarstw rolnych do współpracy, oferując szerokie możliwości modernizacji środków produkcji i techniki upraw. W dzisiejszych czasach nowoczesne rolnictwo wymaga zaawansowanej technologii – obecnie ziemniaki we współpracujących z PepsiCo gospodarstwach uprawiane są pod kontrolą nowoczesnych urządzeń sterujących, które nadzorują proces zbioru, a skomputeryzowane kombajny, w zależności od warunków atmosferycznych, dobierają szybkość pracy, tak aby nie uszkodzić plonów. Odrębne systemy czuwają nad stanem ziemniaków złożonych w przechowalniach, ponieważ są one bardzo wrażliwe na nagłe skoki temperatury.
Zwiększanie wydajności i jakości produkcji wymaga nie tylko fachowej wiedzy, jaką oferują specjalistyczne programy szkoleniowe PepsiCo, lecz także dostępu do znaczących środków finansowych umożliwiających zakup maszyn i urządzeń, często wyposażonych w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Program Agrarny służy wszystkim zaangażowanym we współpracę – przedsiębiorcom rolnym, którzy chcą rozwijać swoją działalność, a także zakładom PepsiCo poszukującym najwyższej jakości surowców do produkcji doskonałych chipsów ziemniaczanych,
z chęcią kupowanych przez polskich i zagranicznych konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *