Reklama

Jaka sytuacja na rynku ziemniaka?

Dni ziemniaka to miejsce spotkań nie tylko rolników z producentami środków produkcji, ale również z nabywcami plonu - mówi dyr. ds. surowcowych w firmie Solan - Jacek Piotrowski.


Ziemniaki – czysty start

W tym sezonie wielu rolników kończy już sadzenie ziemniaków. Aura im sprzyja. Podstawowym czynnikiem określającym moment sadzenia jest temperatura gleby – na głębokości 10 cm powinna wynosić 6-8˚C, a temperatura powietrza powinna sprzyjać rozwojowi roślin. Wszystkie te wymogi do optymalnego rozwoju zostały spełnione. Czas pomiędzy sadzeniem bulw a wschodami powinien być przeznaczony na walkę z chwastami, to niezbędne zabiegi w produkcji ziemniaków, które są bardzo wrażliwe na zachwaszczenie. Newralgiczny moment w tej uprawie to początek wegetacji, w którym chwasty mają doskonałe warunki do rozwoju. Ziemniak cechuje się bardzo powolnym tempem wzrostu, wschody tej rośliny trwają sześć tygodni. W tym czasie musi konkurować z chwastami o substancje pokarmowe, wodę i światło. Szybka i skuteczna eliminacja niepożądanych roślin na polu to priorytet każdego producenta.

W uprawie ziemniaka, łatwiej niż w innych, można zastosować niechemiczne sposoby walki z chwastami. Ziemniaki rosną w szerokich rzędach, co ułatwia przeprowadzenie uprawek.

Jaka sytuacja na rynku ziemniaka?

Jaka jest obecnie sytuacja na rynku ziemniaka? Konsumenci narzekają, ale plantatorzy odrabiają straty. A jak z sadzeniakiem? Rozmowa z Radosławem Przybylskim z Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka.


Będzie efektywniejsze zwalczanie bakteriozy?

Zarząd KRIR przekazał do MRiRW opinię do przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus:

Hala namiotowa jako obora

Hale o konstrukcji stalowej i poszyciu z plandeki zdobywają uznanie rolników, bo są tanie i wszechstronne. Mogą służyć jako magazyn lub garaż, ale również jako obora. O to pytamy Tomasza Betkę z firmy Skavska Hale.


Subskrybuj to źródło RSS
Banner 468 x 60 px