Technologia analizy składników odżywczych ułatwia rolnikom pracę

Technologia analizy składników odżywczych New Holland NutriSense ułatwia rolnikom podejmowanie świadomych decyzji o sprzedaży plonów z większym zyskiem.

Rolnicy nieustannie poszukują nowych sposobów uzyskania lepszych efektów mniejszym nakładem pracy: poprawy jakości plonów przy jednoczesnej optymalizacji stosowania dodatków w celu zachowania dobrego stanu gleby i ograniczenia wpływuich działań na środowisko naturalne. To kwestia osiągnięcia subtelnej równowagi, na którą zaawansowana technologia może mieć istotny wpływ. System NutriSensemarki New Holland to jedno z tych rozwiązań: nagrodzone srebrnym medalem za innowację na targach SIMA 2021. Umożliwia rolnikom gromadzenie przydatnych danych dotyczących wilgotności upraw, zawartości skrobi,białka surowego, błonnika (ADF i NDF), popiołu i tłuszczu surowego na każdym obszarze pola. Rolnik ma dostęp do podglądu tych danych agronomicznych z poziomu intuicyjnego i łatwego w obsłudze interfejsu na portalu MyPLM™ Connect i może wykorzystywać je do podejmowania świadomych decyzji ułatwiających sprzedaż plonów z największym zyskiem. Jak wyjaśnia Eduardo Nicz, New Holland Agriculture PLM Product Marketing Global: „Strategia marki New Holland polega na integracji technologii cyfrowych, aby umożliwićnaszym Klientom prowadzenie gospodarstw rolnych w sposób inteligentny i zintegrowany dzięki łatwym w obsłudze rozwiązaniom. System NutriSense jest doskonałym przykładem takiego rozwiązania: pozwala rolnikom uzyskać szczegółowe dane agronomiczne zebrane przez kombajn lub sieczkarnięmarki New Holland podczas prac polowych. Dzięki temu mogą efektywniej stosować nawożeniei sprzedawać zebrane plony po wyższych cenach”.System NutriSense w sieczkarniNew Holland FR Forage Cruiser ułatwia hodowcom lub usługodawcom pracę na różnych etapach cyklu hodowlanego, począwszy od poznania stanui wydajności pola oraz zarządzania nim dzięki danym zebranym rok do roku. Mogą także wykorzystać pomiary zebrane przez maszynę do określenia, czy pasza jest zanieczyszczona glebą, co zwiększa bezpieczeństwo żywego inwentarza. W momencie zbioru plonów dane na temat ich wilgotności ułatwiają rolnikowi podjęcie decyzji o przechowywaniu pasz zwierzęcych. Zawartość białka surowego, tłuszczu surowego i skrobi w plonach umożliwia poprawę zawartości i jakości dawek pokarmowych. Powoduje to poprawę stanu i wydajności pola oraz umożliwia uzyskanie rolnikowi lub usługodawcy wysokiej jakości pasz dla żywego inwentarza i sprzedaż produktów po wyższych cenach.Wielkoobszarowe gospodarstwakorzystającez kombajnówNew Holland CR lub CX7 i CX8z systemem NutriSense także mają do dyspozycji dane na temat pola rok do roku i mogą zarządzać jego stanem oraz wydajnością. Uzyskanie informacji o poziomie białka w uprawach na całej powierzchni pola może być bardzo przydatne podczas obliczania dawek nawozu w kolejnym sezonie, co pozwala zoptymalizować nawożenie. Zawartość białka w ziarnie pszenicyumożliwia rolnikom określenie przydatności plonów na paszę dla zwierząt lubdo celówkonsumpcyjnychna mąkę, która ma wyższą cenę sprzedaży. Znając wartość plonów w momencie zbiorów, mogą określić sposób ich przechowywania. Zawartość w uprawach składnikówodżywczych, takich jak skrobia, określa także ich przydatność do produkcji biopaliw. Rosnące zapotrzebowanie na te ekologiczne paliwa może zapewnić znaczące źródło dochodów.

CNH, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *