Glifosat jednak bezpieczny

Raport międzynarodowej grupy oceniającej ds. glifosatu (ang. Assessment Group on Glyphosate – AGG) w ramach procesu odnowienia zezwolenia glifosatu w UE został już opublikowany i jest dostępny tutaj.

Oto niektóre ustalenia AGG:

  • W oparciu o wyniki obecnie przeprowadzanej oceny, AGG uważa, że glifosat spełnia kryteria pozwalające na jego zatwierdzenie”;
  • Wziąwszy pod uwagę wszystkie dowody, takie jak na przykład doświadczenia z udziałem zwierząt, badania epidemiologiczne i analizy statystyczne (…) AGG stwierdza, że klasyfikac­ja glifosatu pod kątem rakotwórczości jest nieuzasadniona”;
  • Zdaniem AGG klasyfikacja glifosatu jako toksycznego dla reprodukcji jest nieuzasadniona”;
  • Nie należy spodziewać się żadnych przewlekłych bądź ostrych zagrożeń dla konsumentów w związku z reprezentatywnymi zastosowaniami glifosatu dla tego procesu odnowienia zezwolenia”;
  • AGG stwierdza, że glifosat spełnia kryteria zatwierdzenia w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi”.

Wnioski AGG opierają się na jednej z najbardziej obszernych i kompleksowych dokumentacji naukowych, jakie kiedykolwiek opracowano dla środków ochrony roślin.

Do ukończenia pozostało jeszcze kilka etapów w trwającym procesie odnowienia zezwolenia glifosatu w UE, który zakończy się pod koniec 2022 r. Tutaj można zapoznać się ze szczegółowymi opisami kolejnych etapów.

Wnioski z prac AGG potwierdzają wcześniejsze ustalenia wiodących autorytetów w dziedzinie zdrowia na całym świecie. Przez ponad 40 lat w ocenach organów regulacyjnych odpowiedzialnych za ochronę zdrowia wielokrotnie podkreślano, że produkty na bazie glifosatu są bezpieczne, przy założeniu, że stosuje się je zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *